ONCALL
FPT CLOUD PBX

ONCALL APP DÀNH CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Luôn sẵn sàng nhận cuộc gọi, không cần lo lắng bỏ lỡ cuộc gọi đến.

Hỗ trợ trên hai hệ điều hành Android và iOS.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP

1. Tải App từ Google Play hoặc Apple Store.

2. Người dùng đăng nhập bằng số nội bộ * hoặc sử dụng tính năng Scan QR Code.

3. Sau khi đăng nhập thành công, người dùng có thể gọi hoặc nhận cuộc gọi từ các số nội bộ khác, số di động hoặc đầu số cố định của các nhà mạng.

4. Thêm tiện ích hơn với tính năng nhắn tin, gọi video trên ứng dụng.

* App chỉ cài được số nội bộ (extension).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP